آرشیو اخبار

اولین راه اندازی نوروفیدبک در مرکز مستقر در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

اولین راه اندازی نوروفیدبک در مرکز مستقر در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

اولین راه اندازی نوروفیدبک در تاریخ ۷ آبان ماه سال ۱۳۹۷ در مرکز علوم اعصاب و شناخت مستقر در بیمارستان امیرالمومنین (ع) با موفقیت صورت پذیرفت.

ادامه مطلب