آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه QEEG

برگزاری کارگاه QEEG

کارگاه QEEG در روز جمعه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۷ با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان مشتاق برگزار گردید.

ادامه مطلب