اخبار

برگزاری کارگاه QEEG

برگزاری کارگاه QEEG

کارگاه QEEG در روز جمعه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۷ با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان مشتاق برگزار گردید.

ادامه مطلب
اولین راه اندازی نوروفیدبک در مرکز مستقر در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

اولین راه اندازی نوروفیدبک در مرکز مستقر در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

اولین راه اندازی نوروفیدبک در تاریخ ۷ آبان ماه سال ۱۳۹۷ در مرکز علوم اعصاب و شناخت مستقر در بیمارستان امیرالمومنین (ع) با موفقیت صورت پذیرفت.

ادامه مطلب