پرسش‌های متداول


آدرس مرکز کجا می باشد؟

محل مرکز علوم اعصاب و شناخت واقع در طبقه اول ساختمان شماره یک بیمارستان امیر المومنین می باشد.

مرکز چه نوع فعالیتی انجام می دهد؟

راه اندازی مرکز با هدف انجام امور تحقیقاتی در زمینه علوم اعصاب شناختی صورت پذیرفت. با این وجود با توسعه مرکز فعلیت های چندی از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه علوم اعصب و شناخت، ... و ... نیز به فعالیت های این مرکز اضافه گردید.